Curso académico: 2019/2020
Centro: 15026406 - IES Eduardo Pondal
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Xestión administrativa Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Xestión administrativa Non
Electromecánica de vehículos automóbiles Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Servizos administrativos Non
Mantemento de vehículos Non
Educación secundaria obrigatoria Non
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non
Educación secundaria para persoas adultas Réxime de adultos Non