Curso académico: 2019/2020
Centro: 15026753 - IES A Pontepedriña

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Actividades comerciais
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Comercio internacional
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Xestión de ventas e espazos comerciais
Plan LOE Réxime de adultos Comercialización de produtos alimentarios - Atención comercial en negocios alimentarios
Plan LOE Réxime de adultos Comercialización de produtos alimentarios - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Comercialización de produtos alimentarios - Mercadotecnia do comercio alimentario
Plan LOE Réxime de adultos Comercialización de produtos alimentarios - Ofimática aplicada ao comercio alimentario
Plan LOE Réxime de adultos Comercialización de produtos alimentarios - Preparación e acondicionamento de produtos frescos e transformados
Plan LOE Réxime de adultos Comercialización de produtos alimentarios - Seguridade e calidade alimentaria no comercio
Plan LOE Réxime de adultos Xestión de ventas e espazos comerciais - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Xestión de ventas e espazos comerciais - Investigación comercial
Plan LOE Réxime de adultos Xestión de ventas e espazos comerciais - Márketing dixital
Plan LOE Réxime de adultos Xestión de ventas e espazos comerciais - Políticas de marketing
Plan LOE Réxime de adultos Xestión de ventas e espazos comerciais - Xestión económica e financeira da empresa
Plan LOE Proba libre Actividades comerciais
Plan LOE Proba libre Comercio internacional
Plan LOE Proba libre Xestión de ventas e espazos comerciais
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Servizos comerciais