Curso académico: 2019/2020
Centro: 15026947 - CEMU Profesional Obradoiro

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ensinanzas de música

Edificio Plan Réxime Nivel Concerto
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Arpa - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Canto - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Clarinete - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Clave - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Contrabaixo - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Fagot - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Frauta de bico - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Frauta travesa - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Gaita - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Guitarra - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Instrumentos de puga - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Intrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Óboe - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Órgano - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Percusión - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Piano - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Saxofón - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Trombón - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Trompa - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Trompeta - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Tuba - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Viola - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Viola de gamba - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Violín - Non
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Violoncelo - Non