Curso académico: 2020/2021
Centro: 15027368 - IES Maximino Romero de Lema
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria Presencial

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais Presencial

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Bases de datos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Contornos de desenvolvemento Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Linguaxes de marcas e sistemas de xestión de información Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Programación Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma - Sistemas informáticos Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Desenvolvemento de aplicacións multiplataforma Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Informática de oficina Presencial