Curso académico: 2019/2020
Centro: 15027368 - IES Maximino Romero de Lema

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes - Redes locais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes - Sistemas operativos monoposto
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Sistemas microinformáticos e redes
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Informática de oficina