Curso académico: 2019/2020
Centro: 15027401 - CEIP Ana María Diéguez
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Educación primaria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non