Curso académico: 2019/2020
Centro: 15027502 - CEE Manuel López Navalón
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación Especial Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Programas formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Producións Agrícolas - - - Non
Servizos de restauración - - - Non
Costura - - - Non
Cerámica - - - Non
Carpintaría - - - Non