Curso académico: 2019/2020
Centro: 15027873 - IES Afonso X O Sabio

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Educación secundaria obrigatoria

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Educación secundaria obrigatoria

Bacharelato

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciencias
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Humanidades e ciencias sociais

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Xestión administrativa
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Administración e finanzas
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Xestión administrativa
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Administración e finanzas
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Informática de oficina