Curso académico: 2019/2020
Centro: 15032200 - CMUS Profesional de Ribeira Enrique Paisal

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ensinanzas de música

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Arpa -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Canto -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Clarinete -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Clave -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Contrabaixo -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Fagot -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Frauta de bico -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Frauta travesa -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Gaita -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Guitarra -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Instrumentos de puga -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Intrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Óboe -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Órgano -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Percusión -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Piano -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Saxofón -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Trombón -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Trompa -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Trompeta -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Tuba -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Viola -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Viola de gamba -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Violín -
Plan LOXSE Réxime especial Grao medio música - Violoncelo -