Curso académico: 2019/2020
Centro: 15032200 - CMUS Profesional de Ribeira Enrique Paisal
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ensinanzas de música Plan LOXSE Réxime especial Non
Grao medio música Non
Canto Non
Clarinete Non
Clave Non
Contrabaixo Non
Fagot Non
Frauta de bico Non
Frauta travesa Non
Gaita Non
Guitarra Non
Arpa Non
Intrumentos de corda pulsada do Renacemento e Barroco Non
Instrumentos de puga Non
Óboe Non
Órgano Non
Percusión Non
Piano Non
Saxofón Non
Trombón Non
Trompa Non
Trompeta Non
Tuba Non
Viola Non
Viola de gamba Non
Violín Non
Violoncelo Non