Curso académico: 2019/2020
Centro: 15032364 - CPR Fesán
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Coidados auxiliares de enfermaría (Tít. LOXSE) Non
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Educación infantil Non
Animación sociocultural e turística Non
Anatomía patolóxica e citodiagnóstico Non
Imaxe para o diagnóstico e medicina nuclear Non
Laboratorio clínico e biomédico Non