Curso académico: 2019/2020
Centro: 15032391 - CIFP Santiago

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Botánica agronómica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Defensa contra incendios forestais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Fitopatoloxía
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Maquinaria e instalacións agroforestais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Técnicas de educación ambiental
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Topografía agraria
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Xestión cinexética
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Xestión da conservación do medio natural
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Xestión da pesca continental
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Xestión de montes
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Xestión dos aproveitamentos do medio forestal
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural - Xestión e organización do viveiro forestal
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Xestión forestal e do medio natural