Curso académico: 2019/2020
Centro: 27004453 - CPR Plurilingüe Martínez Otero
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Si
Educación secundaria obrigatoria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Si
Educación primaria Si