Curso académico: 2019/2020
Centro: 27006279 - CPR Fingoi
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Educación secundaria obrigatoria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Educación primaria Non
Bacharelato Non
Ciencias Non
Artes Non
Humanidades e ciencias sociais Non