Curso académico: 2019/2020
Centro: 27011743 - CEIP Antonio Fernández López
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Educación primaria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non