Curso académico: 2019/2020
Centro: 27011998 - CPR Plurilingüe La Merced
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Educación infantil Plan LOE Réxime xeral-ordinario Si
Educación secundaria obrigatoria Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Si
Educación primaria Si