Curso académico: 2019/2020
Centro: 27016315 - IES de Becerreá
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Electricidade e electrónica Non
Educación secundaria obrigatoria Non
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non