Curso académico: 2019/2020
Centro: 27020793 - CIFP Porta da Auga

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOE Réxime xeral-ordinario Administración e finanzas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Atención a persoas en situación de dependencia
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Automoción
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Educación infantil
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Electromecánica de vehículos automóbiles
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Instalacións eléctricas e automáticas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Xestión administrativa
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Atención e apoio psicosocial
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Atención hixiénica
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Atención sanitaria
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Características e necesidades das persoas en situación de dependencia
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Atención a persoas en situación de dependencia - Organización da atención ás persoas en situación de dependencia
Plan LOE Réxime de adultos Automoción - Elementos amovibles e fixos non estruturais
Plan LOE Réxime de adultos Automoción - Motores térmicos e os seus sistemas auxiliares
Plan LOE Réxime de adultos Automoción - Sistemas eléctricos e de seguridade e confortabilidade
Plan LOE Réxime de adultos Carrozaría - Elementos amovibles
Plan LOE Réxime de adultos Carrozaría - Elementos fixos
Plan LOE Réxime de adultos Carrozaría - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Carrozaría - Mecanizado básico
Plan LOE Réxime de adultos Carrozaría - Preparación de superficies
Plan LOE Réxime de adultos Construción - Construción
Plan LOE Réxime de adultos Construción - Encofrados
Plan LOE Réxime de adultos Construción - Fábricas
Plan LOE Réxime de adultos Construción - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Construción - Formigón armado
Plan LOE Réxime de adultos Construción - Revestimentos
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de maquinaria - Circuítos eléctricos, electrónicos e de confortabilidade
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de maquinaria - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de maquinaria - Motores
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de maquinaria - Sistemas auxiliares do motor diésel
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de maquinaria - Sistemas de accionamento de equipamentos e apeiros
Plan LOE Réxime de adultos Electromecánica de maquinaria - Sistemas de forza e detención
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Anteparos y chans técnicos
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Construción
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Interpretación de planos de construción
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Organización de traballos de interior, decoración e rehabilitación
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Particións prefabricadas
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Pintura decorativa en construción
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Revestimentos continuos
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Revestimentos lixeiros
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Sollados, azulexados e chapados
Plan LOE Réxime de adultos Obras de interior, decoración e rehabilitación - Teitos suspendidos
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Configuración de instalacións eléctricas
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Técnicas e procesos en instalacións domóticas e automáticas
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Técnicas e procesos en instalacións eléctricas
Plan LOE Réxime de adultos Sistemas electrotécnicos e automatizados - Xestión da montaxe e do mantemento de instalacións eléctricas
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Comunicación empresarial e atención á clientela
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Empresa e Administración
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Empresa na aula
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Inglés
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Operacións administrativas da compravenda
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Operacións administrativas de recursos humanos
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Operacións auxiliares de xestión de tesouraría
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Técnica contable
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Tratamento da documentación contable
Plan LOE Réxime de adultos Xestión administrativa - Tratamento informático da información
Plan LOE Proba libre Administración e finanzas
Plan LOE Proba libre Atención a persoas en situación de dependencia
Plan LOE Proba libre Automoción
Plan LOE Proba libre Educación infantil
Plan LOE Proba libre Electromecánica de vehículos automóbiles
Plan LOE Proba libre Instalacións eléctricas e automáticas
Plan LOE Proba libre Obras de interior, decoración e rehabilitación
Plan LOE Proba libre Sistemas electrotécnicos e automatizados
Plan LOE Proba libre Xestión administrativa
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Mantemento de vehículos
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Servizos administrativos