Curso académico: 2018/2019
Centro: 32014801 - IES Cidade de Antioquía
Ensinanza Plan Réxime Concerto
Ciclos formativos Plan LOE Réxime xeral-ordinario Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Aproveitamento e conservación do medio natural Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Administración e finanzas Non
Xestión forestal e do medio natural Non
Ensinanzas de idiomas Réxime especial Non
That's English Non
Ciclos formativos Proba libre Non
Ciclos formativos de grao medio Non
Aproveitamento e conservación do medio natural Non
Ciclos formativos de grao superior Non
Xestión forestal e do medio natural Non
Ciclos formativos Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Non
Formación Profesional Básica Non
Electricidade e electrónica Non
Educación secundaria obrigatoria Non
Bacharelato Non
Ciencias Non
Humanidades e ciencias sociais Non
Educación secundaria para persoas adultas Réxime de adultos Non