Curso académico: 2019/2020
Centro: 36013448 - CIFP Manuel Antonio

Ensinanzas non Regradas, DECRETO 88/1999, do 11 de marzo, polo que se regula a ordenación xeral das ensinanzas de educación de persoas adultas e os requisitos mínimos dos centros.


Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Química ambiental
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Superior - Química ambiental - Control de emisións á atmosfera
Plan LOXSE Réxime de adultos Ciclo Superior - Química ambiental - Depuración de augas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Cociña e gastronomía
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Confección e moda
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Operacións de laboratorio
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Servizos en restauración
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de cociña
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Hixiene bucodental
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Patronaxe e moda
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Próteses dentais
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Química industrial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Ofertas gastronómicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Preelaboración e conservación de alimentos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Procesos básicos de pastelaría e repostaría
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Produtos culinarios
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Sobremesas en restauración
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Técnicas culinarias
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Confección industrial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Corte de materiais
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Materiais téxtiles e pel
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Patróns
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Operacións básicas en bar e cafetaría
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Operacións básicas en restaurante
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Técnicas de comunicación en restauración
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - Citoloxía xeral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - Citoloxía xinecolóxica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - Necropsias
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - Procesamento citolóxico e tisular
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Acústica e elementos de protección sonora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Atención á persoa hipoacúsica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Audición e comunicación verbal
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Características anatomosensoriais auditivas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Elaboración de moldes e protectores auditivos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Elección e adaptación de próteses auditivas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Tecnoloxía electrónica en audioprótese
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Destinos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Dirección de entidades de intermediación turística
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Estrutura do mercado turístico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Inglés
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Márketing turístico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Recursos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Venda de servizos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Xestión de produtos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Gastronomía e nutrición
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Recursos humanos e dirección de equipos en restauración
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Xestión da calidade e da seguridade e hixiene alimentarias
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Xestión da produción en cociña
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Acondicionamento e almacenamento de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Áreas e servizos auxiliares na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afins
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Regulación e control na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afíns
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Técnicas de produción biotecnolóxica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Técnicas de produción farmacéutica e afins
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Deseño de produtos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Destinos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Estrutura do mercado turístico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Inglés
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Márketing turístico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Procesos de guía e asistencia turística
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Protocolo e relacións públicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Recursos turísticos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Servizos de información turística
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Alemán
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Francés
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Italiano
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Portugués
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Análise bioquímica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Bioloxía molecular e citoxenética
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Fisiopatoloxía xeral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Formación en centros de traballo
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Microbioloxía clínica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Proxecto de laboratorio clínico e biomédico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Técnicas de análise hematolóxica
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Técnicas de inmunodiagnóstico
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Técnicas xerais de laboratorio
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Xestión de mostras biolóxicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Análise instrumental
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Análises químicas
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Calidade e seguridade no laboratorio
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Empresa e iniciativa emprendedora
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios biotecnolóxicos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios fisicoquímicos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios físicos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios microbiolóxicos
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Formación e orientación laboral
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Mostraxe e preparación da mostra
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Cociña e gastronomía
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Confección e moda
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Operacións de laboratorio
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Servizos en restauración
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Audioloxía protésica
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de cociña
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Hixiene bucodental
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Patronaxe e moda
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Próteses dentais
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Química industrial
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Cociña e restauración
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Tapizaría e cortinaxe