Curso académico: 2020/2021
Centro: 36013448 - CIFP Manuel Antonio
Ensino

Listaxe de ensinos autorizados no centro

Ciclos formativos

Edificio Plan Réxime Nivel Asistencia
Edificio Principal Plan LOXSE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Química ambiental Presencial
Plan LOXSE Proba libre Ciclo Superior - Química ambiental Proba libre
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Cociña e gastronomía Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Confección e moda Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Operacións de laboratorio Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Medio - Servizos en restauración Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de cociña Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Hixiene bucodental Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Patronaxe e moda Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Próteses dentais Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Química e saúde ambiental Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Química industrial Presencial
Plan LOE Réxime xeral-ordinario Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Ofertas gastronómicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Preelaboración e conservación de alimentos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Procesos básicos de pastelaría e repostaría Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Produtos culinarios Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Sobremesas en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Cociña e gastronomía - Técnicas culinarias Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Acabamentos en confección Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Confección á medida Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Confección industrial Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Corte de materiais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Información e atención á clientela Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Materiais téxtiles e pel Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Moda e tendencias Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Patróns Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Confección e moda - Principios de mantemento electromecánico Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Materias primas na industria alimentaria Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Operacións de acondicionamento de materias primas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Principios de mantemento electromecánico Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios - Seguridade e hixiene na manipulación de alimentos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Inglés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - O viño e o seu servizo Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Ofertas gastronómicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Servizos en bar e cafetaría Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Medio - Servizos en restauración - Servizos en restaurante e eventos especiais Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - Citoloxía xeral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - Citoloxía xinecolóxica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - Necropsias Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico - Procesamento citolóxico e tisular Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Acústica e elementos de protección sonora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Atención á persoa hipoacúsica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Audición e comunicación verbal Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Características anatomosensoriais auditivas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Elaboración de moldes e protectores auditivos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Elección e adaptación de próteses auditivas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Audioloxía protésica - Tecnoloxía electrónica en audioprótese Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Dirección de entidades de intermediación turística Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Venda de servizos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos - Xestión de produtos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Elaboracións de pastelaría e repostaría en cociña Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Inglés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Dirección de cociña - Xestión administrativa e comercial en restauración Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Áreas e servizos auxiliares na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afins Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Control de calidade de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afins Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Operacións básicas na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afins Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Principios de biotecnoloxía Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns - Seguridade na industria farmacéutica, biotecnolóxica e afins Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Deseño de produtos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Destinos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Estrutura do mercado turístico Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Inglés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Márketing turístico Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Procesos de guía e asistencia turística Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Protocolo e relacións públicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Recursos turísticos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - Servizos de información turística Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Alemán Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Francés Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Italiano Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas - 2ª Lingua estranxeira - Portugués Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Análise bioquímica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Bioloxía molecular e citoxenética Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Fisiopatoloxía xeral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Formación en centros de traballo Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Microbioloxía clínica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Proxecto de laboratorio clínico e biomédico Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Técnicas de análise hematolóxica Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Técnicas de inmunodiagnóstico Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Técnicas xerais de laboratorio Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico - Xestión de mostras biolóxicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Análise instrumental Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Análises químicas Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Calidade e seguridade no laboratorio Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Empresa e iniciativa emprendedora Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios biotecnolóxicos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios fisicoquímicos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios físicos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Ensaios microbiolóxicos Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Formación e orientación laboral Presencial
Plan LOE Réxime de adultos Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade - Mostraxe e preparación da mostra Presencial
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Cociña e gastronomía Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Confección e moda Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Elaboración de produtos alimentarios Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Operacións de laboratorio Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Panadaría, repostaría e confeitaría Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Medio - Servizos en restauración Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Anatomía patolóxica e citodiagnóstico Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Audioloxía protésica Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Axencias de viaxes e xestión de eventos Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de cociña Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Dirección de servizos de restauración Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Fabricación de produtos farmacéuticos, biotecnolóxicos e afíns Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Guía información e asistencia turísticas Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Hixiene bucodental Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Laboratorio clínico e biomédico Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Laboratorio de análise e de control de calidade Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Patronaxe e moda Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Próteses dentais Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Química e saúde ambiental Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Química industrial Proba libre
Plan LOE Proba libre Ciclo Superior - Xestión de aloxamentos turísticos Proba libre
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Cociña e restauración Presencial
Plan LOMCE Réxime xeral-ordinario Ciclo Básico -Tapizaría e cortinaxe Presencial