Inicio

RESTABLECIDO PAGAMENTO COMEDOR DENDE ABALAR:

O pagamento do servizo de comedor volve a estar operativo no aplicativo ABALAR. Os posibles erros que xurdan no pagamento deberán ser comunicados mediante os cauces habituais

Rexistro de persoal docente como usuarios

  • Os docentes só poden ser rexistrados como usuarios con tipo de pago "Abono 4,50 euros". A aplicación descontará, dos servizos consumidos como usuario, aqueles nos que o docente figurara ese día como director, substituto, encargado, delegado ou colaborador.

Cálculo bolsa comedores (só comedores xestión directa):

  • Recorde que é necesario ter configurados os días de comedor de todo o trimestre para que se poidan realizar os cálculos.
  • Recorde tamén que deben figurar confirmados aqueles usuarios non alumnos (docentes, non docentes, pais...) que fagan uso do servizo, aínda que teñan a condición de colaboradores, director ou encargado.