Inicio

 

29/05/2017 - Nova versión da aplicación coas seguinte novidades:

 • Engadida a posibilidade de rexistrar menús sobrantes
  • Só para centros de xestión indirecta
  • Novo menú Usuarios comedor>Rexistro de servizos non consumidos
  • O datos engadidos son contabilizados no informe CM003-Certificación mensual de menús elaborados
 • Novo campo "Usuarios previstos" por día
  • Nas confirmacións de uso por día ou semana indícase agora o número de usuarios habilitados para ese día
 • Documentos admitidos en colaboradores
  • Non se poderá admitir como colaborador a ningunha persoa que non teña un DNI ou NIE  como identificador persoal.

Rexistro de persoal docente como usuarios

 • Os docentes só poden ser rexistrados como usuarios con tipo de pago "Abono 4,50 euros". A aplicación descontará, dos servizos consumidos como usuario, aqueles nos que o docente figurara ese día como director, substituto, encargado, delegado ou colaborador.

Cálculo bolsa comedores (só comedores xestión directa):

 • Recorde que é necesario ter configurados os días de comedor de todo o trimestre para que se poidan realizar os cálculos.
 • Recorde tamén que deben figurar confirmados aqueles usuarios non alumnos (docentes, non docentes, pais...) que fagan uso do servizo, aínda que teñan a condición de colaboradores, director ou encargado.