Inicio

Diagnose e seguimento da convivencia escolar.

 Prazo: do 18 de febreiro ao 24 de marzo de 2019.

Revise detidamente as Preguntas frecuentes

No enlace http://educonvives.gal poden atopar información adicional sobre esta iniciativa.

A dirección Internet dos cuestionarios de convivencia é a seguinte:


"Recollida de datos para as familias" en https://edu.xunta.es/convfamil

"Recollida de datos para o alumnado de 5ºEP a 4º ESO" en https://edu.xunta.es/convobrig

"Recollida de datos para o alumnado de ensinanzas postobrigatorias" en https://edu.xunta.es/convpost

"Recollida de datos para o alumnado con necesidades especiais" en https://edu.xunta.es/convee

"Recollida de datos para o profesorado" en https://edu.xunta.es/convdoce

"Recollida de datos para PAS" en https://edu.xunta.es/convpas