Inicio


Aplicativo do Concurso Xeral de Traslados 2019 - 2020

Para ver o manual de usuario da aplicación. Prema aquí.
Para acceder á información relacionada co concurso xeral de traslados. Prema aquí.
Para acceder á información relacionada co concurso de traslados de orientación. Prema aquí.

 

O prazo de presentación das solicitudes é do 22 de outubro ao 12 de novembro.


AVISO IMPORTANTE: Lémbrase que as alegacións ao baremo deben facerse no enderezo:

http://www.edu.xunta.es/datospersoais cando o mérito non figure na dita aplicación ou figure incorrectamente;

e no enderezo:

http://www.edu.xunta.es/cxt cando o mérito figure correctamente en datospersoais pero non fose baremado ou non estea de acordo coa baremación en cxt.
 
No que respecta ao apartado 6.1 do baremo, no caso de presentar fotocopias de libros ou revistas non é preciso que veñan compulsadas.


Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:
Teléfonos:

981 545 495 - 981 544 487        
 
Ou ben a través do correo electrónico 
persoal.primaria@edu.xunta.es

 


Secundaria:

 

Teléfonos:
981 544 486 - 981 545 406
981 545 409 - 981 545 407
981 545 255 - 981 545 494 - 981 545 408

Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es