datospersoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio

Está aberto o prazo para que o persoal docente funcionario de carreira que non participe nos vixentes concursos de traslados, o persoal funcionario en prácticas, o persoal interino e substituto e o profesorado de relixión poida actualizar o seu expediente persoal, alegando os méritos que non consten no mesmo, no enderezo www.edu.xunta.es/datospersoais.

Polo que respecta ao persoal interino e substituto, só poderá acceder á aplicación quen prestara servizos entre o 01/09/2017 e o 31/12/2017.

A través do enderezo indicado poderá xerar unha instancia coas alegacións introducidas, que deberá presentar en rexistro xunto coa copia compulsada da documentación xustificativa dos méritos alegados. A documentación xustificativa deberá remitirse numerada e ordenada segundo o que figura na instancia.

O prazo permanecerá aberto ata o 31 de xaneiro do presente ano.

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:

Teléfonos:

981 957 825- 981 544 482

981 545 495 - 981 544 487        

Ou ben a través do correo electrónico  persoal.primaria@edu.xunta.es

Secundaria:

Teléfonos:

981 545 406 - 981 545 407 - 981 545 408

981 545 255 - 981 545 494 - 981 544 486

Ou ben a través do correo electrónico  persoal.secundaria@edu.xunta.es

 

Poden consultarse tamén máis abaixo a relación de preguntas e respostas máis frecuentes relacionadas coa alegación de méritos do persoal docente.


Relación de preguntas máis frecuentes sobre o procedemento

Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto