Inicio

 

Ábrese o prazo para actualizar o expediente por parte do persoal docente funcionario de carreira que non participa no concurso xeral de traslados así como por parte do persoal docente funcionario en prácticas que non alegou datos durante o prazo de presentación de solicitudes do concurso xeral de traslados.

 

Poderán actualizar o seu expediente persoal alegando os méritos que non consten neste, no enderezo http://www.edu.xunta.es/datospersoais.

 

A través do dito enderezo  poderán xerar unha solicitude coas alegacións introducidas, que deberán presentar en rexistro xunto con copia cotexada da documentación xustificativa dos méritos alegados. Esta documentación xustificativa deberá remitirse numerada e ordeada segundo o que figura na solicitude..

 

O prazo estará aberto dende o 04/02/2019 ata o 18/02/2019, ambos incluídos.

 

 

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:

Teléfonos:

981 545 495 - 981 544 487        

981 544 482 - 981 957 825


Ou ben a través do correo electrónico persoal.primaria@edu.xunta.es


Secundaria:

Teléfonos:

981 544 486 - 981 545 406

981 545 409 - 981 545 407

981 545 255 - 981 545 494 - 981 545 408

Ou ben a través do correo electrónico persoal.secundaria@edu.xunta.es

 

Poden consultarse tamén máis abaixo a relación de preguntas e respostas máis frecuentes relacionadas coa alegación de méritos do persoal docente.

 

 

 


Relación de preguntas máis frecuentes sobre o procedemento