datospersoais

Consulta e alegación do expediente persoal

Portal Educativo da Xunta de Galicia

Usuario/a: Sen identificar Entrar

Inicio

Está aberto o prazo para que o persoal docente funcionario de carreira do corpo de mestres que reúna os requisitos para a adquisición de novas especialidades establecidos no anexo do Real decreto 1594/2011, do 4 de novembro, polo que se establecen as especialidades docentes do corpo de mestres que desempeñen as súas funcións nas etapas de educación infantil e de educación primaria reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (BOE núm. 270, do 9 de novembro) poida solicitar o recoñecemento de novas especialidades.

O prazo permanecerá aberto nesta convocatoria desde o 1 de setembro ata o día 1 de outubro de 2018, dado que o último día de prazo, o 30 de setembro, é inhábil.(Orde do 10 de xaneiro de 2012 pola que se establece o procedemento de recoñecemento de especialidades do persoal funcionario de carreira do corpo de mestres, DOG nº 14, do 20 de xaneiro)

 

Para calquera aclaración ou dúbida, o persoal docente pode poñerse en contacto co servizo de persoal correspondente:

Primaria:

Teléfonos:

981 545 495-981 544 487

981 957 825- 981 544 482

Ou ben a través do correo electrónico  persoal.primaria@edu.xunta.es

 


Relación de preguntas máis frecuentes sobre o procedemento

Inicio | Accesibilidade | Aviso | Privacidade | Contacto