Inicio

 

drdrespe 2019/2020

 
Nesta recollida de datos participan todos os centros que responden á seguinte tipoloxía:

CAD, CADF, CADFS, CDAN, CE.ART, CEDA, CEMU, CMUS, EASD, EDANPR, EMUSPR, ES, ESAD, ESDA, ESMU

e IES, CIFP, Cen. Pub que contan con autorización para impartir algunha ensinanza de réxime especial.

O prazo abrangue dende o 6 de marzo ata unha semana despois de que remate o Estado de Alarma.

(QUEDA NA CASA)

Instruccións