Inicio

 

drdrespe 2017/2018

 
Nesta recollida de datos participan todos os centros que responden á seguinte tipoloxía:

CAD, CADF, CADFS, CDAN, CE.ART, CEDA, CEMU, CMUS, EASD, EDANPR, EMUSPR, ES, ESAD, ESDA, ESMU

e IES, CIFP, Cen. Pub que contan con autorización para impartir algunha ensinanza de réxime especial.

O prazo abrangue dende o 13 de marzo ata o 30 de marzo de 2018, ambos inclusives

Amplíase o prazo ata o venres día 6 de abril

Instruccións