Inicio

 

drdrespe 2019/2020

 
Nesta recollida de datos participan todos os centros que responden á seguinte tipoloxía:

CAD, CADF, CADFS, CDAN, CE.ART, CEDA, CEMU, CMUS, EASD, EDANPR, EMUSPR, ES, ESAD, ESDA, ESMU

e IES, CIFP, Cen. Pub que contan con autorización para impartir algunha ensinanza de réxime especial.

Amplíase o prazo, de maneira excepcional para os centros que aínda non cubriron os datos, ata o venres 19 de Xuño de 2020

(atendendo ao acordo do CECOP do 5 de maio (D.O.G do 6 de maio de 2020) no que os centros educativos abren,

entre outros motivos, para a realización de funcións administrativas)


 


Instruccións