RSS A nosa escola Eduga
A primeira inspectora de ensino primario en Galicia comprometida coa ensinanza e defensora da educación da muller