A comunicación de malas noticias e o proceso de dó

Pautas de intervención para os centros educativos de Galicia

Xestión do impacto psicolóxico en situacións críticas nos centros educativos galegos