Repositorio de contenidos educativos

 • O son 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  O son

  Unidade 25 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas.

 • Física e Química: Repaso 5 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  Física e Química: Repaso 5

  Unidade 24 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas. Repaso das unidades 18, 22 e 23.

 • A fotosíntese 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  A fotosíntese

  Unidade 23 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas.

 • A luz 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  A luz

  Unidade 22 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas.

 • Física e Química: Repaso 4 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  Física e Química: Repaso 4

  Unidade 20 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas. Nesta unidade repásase o MRU e o MRUA.

 • Movemento rectilíneo uniformemente acelerado-MRUA 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  Movemento rectilíneo uniformemente acelerado-MRUA

  Unidade dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas.

 • Movemento rectilíneo uniforme-MRU 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  Movemento rectilíneo uniforme-MRU

  Unidade 19 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas.

 • Enerxías 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  Enerxías

  Unidade 18 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas.

 • A electricidade 2º Curso Educación Secundaria 14/01/2021

  A electricidade

  Unidade 17 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas.

 • Física e Química: Repaso 3 2º Curso Educación Secundaria 13/01/2021

  Física e Química: Repaso 3

  Unidade 15 dun conxunto de 25 de Física e Química de 2º ESO relacionados con contidos de matemáticas e bioloxía do mesmo curso, con actividades en galego e inglés e sobre mulleres científicas. Repaso das unidades 4, 8 e 14.