Repositorio de contenidos educativos

 • Aprendiendo a leer jugando: Letras Ce e Ci 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letras Ce e Ci

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos as letras Ce e Ci.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra Z 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra Z

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos a letra Z.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra Ñ 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra Ñ

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos a letra N.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra B 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra B

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos a letra B.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra J 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra J

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos a letra J.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra RR 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra RR

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos a letra RR.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra R en posición directa e inversa 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra R en posición directa e inversa

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos a letra R en posición directa e inversa.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra Gue e Gui 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra Gue e Gui

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos os fonemas Gue e Gui.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra Ga, Go, Gu 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra Ga, Go, Gu

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos os fonemas Ga, Go e Gu.

 • Aprendiendo a leer jugando: Letra F 1º Curso Educación Primaria 27/11/2017

  Aprendiendo a leer jugando: Letra F

  Este ODE pertence á secuencia didáctica "Aprendiendo a leer jugando" para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade. Neste ODE traballamos a letra F.