Repositorio de contenidos educativos

 • Le Chat Charmant 1º Curso Educación Secundaria 15/05/2017

  Le Chat Charmant

  Fonética francesa para galegofalantes. Desenvolveranse os sons vocálicos do francés (orais e nasais) e os sons consonánticos que se sinalan na
  programación oficial correspondente a 1º ESO e 2º ESO.

 • Francophonie 1 1º Curso Educación Secundaria 20/02/2017

  Francophonie 1

  Ferramenta web que permite dun xeito intuitivo, proveitoso e ameno, practicar as catro competencias clave (comprensión oral e escrita, e expresión oral e escrita) para o estudo da lingua francesa como 2ª lingua estranxeira.

 • Le français, c’est fantasTIC! 1º Curso Educación Secundaria 23/05/2016

  Le français, c’est fantasTIC!

  Proposta de traballo na aula virtual Moodle para a materia de “Segunda Lingua Estranxeira: Francés”.

 • Décrire un paysage 3º Curso Educación Secundaria 11/04/2016

  Décrire un paysage

  Introdución ao vocabulario da descrición dunha paisaxe, ao mesmo tempo que se familiariza ao alumno coa pintura do século XIX, tanto de pintores franceses (impresionistas), como de outros que tivesen unha relación especial con Francia durante este período

 • Le jardin potager 4º Curso Educación Secundaria 04/04/2016

  Le jardin potager

  O obxectivo de este ODE é recoñecer, con apoio visual, o léxico en francés de uso común relativo á “horta”.

 • Déjeuner du matin 3º Curso Educación Secundaria 01/04/2016

  Déjeuner du matin

  Con este ODE traballaremos a situación de incomunicación que amosan o propio poema -base da unidade- mais un vídeo que o escenifica, cos problemas de comunicación que hoxe en día provoca un uso non axeitado das novas tecnoloxías.

 • Un jour en ville 3º Curso Educación Secundaria 31/03/2016

  Un jour en ville

  ODE para traballar o vocabulario en francés dos nomes dos lugares que hai nunha cidade, os medios de transporte así como vocabulario e estructuras lingüísticas en francés necesarias para orientarse nunha cidade e comunicarse.

 • Oh là, là, la musique! 1º Curso Educación Secundaria 23/03/2016

  Oh là, là, la musique!

  Esta unidade didáctica ten un carácter interdisciplinar xa que integra o estudo
  da lingua francesa con contidos da área de música. Eestá concibida para ser traballada no equivalente a A1 no Marco Europeo de
  Referencia (MCER).

 • Curso multimedia de francés para 1º ESO 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Curso multimedia de francés para 1º ESO

  Curso completo que engloba todos os contidos e obxectivos que se tratan en 1º de ESO. Está pensado para que o alumnado poida acadar un nivel A1 do Marco
  Común Europeo de Referencia nas diferentes competencias do francés.

 • Science and Art (francés) 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Science and Art (francés)

  Este ODE relaciona cada unidade didáctica do currículo de Ciencias Naturais de 1º da ESO cunha obra de artistas que traballan en ambos campos. A temática tratada está directamente relacionada con algún dos contidos da unidade.