Repositorio de contenidos educativos

 • Divisiones de números naturales 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Divisiones de números naturales

  Tema 3 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Operaciones con números naturales 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Operaciones con números naturales

  Tema 2 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Números naturales 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Números naturales

  Tema 1 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Preposiciones, conjunciones e interjecciones 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Preposiciones, conjunciones e interjecciones

  Tema 11 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de lingua castelá". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • El adverbio 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  El adverbio

  Tema 10 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de lingua castelá". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • El verbo III 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  El verbo III

  Tema 9 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de lingua castelá". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • El verbo II 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  El verbo II

  Tema 8 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de lingua castelá". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • El verbo 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  El verbo

  Tema 7 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de lingua castelá". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Los pronombres personales 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Los pronombres personales

  Tema 6 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de lingua castelá". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • El determinante 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  El determinante

  Tema 5 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de lingua castelá". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.