Repositorio de contenidos educativos

 • Se situer das l'espace 1º Curso Bacharelato 27/06/2013

  Se situer das l'espace

  Consellería de Cultura, Educación e O.U

 • Actividades de francés 1º Curso Educación Secundaria 23/05/2013

  Actividades de francés

  Actividades Ardora de francés divididas en 5 obxectos de aprendizaxe: Des bandes dessinnées et des chansons; Le Petit Nicolas; Le tour du calendrier; La gastronomie; Kirikou et la sorcière.

 • Familles ici et là! 1º Curso Bacharelato 29/02/2012

  Familles ici et là!

  Primeira aproximación á lingua francesa. Partindo do tema "a familia" permitiranos explorar diferentes aspectos: vocabulario, gramática, sociocultural,...

 • Les animaux 5º Curso Educación Primaria 28/02/2012

  Les animaux

  Tras o desenvolvemento de esta unidade os alumnos serán quen de comunicarse oralmente e por escrito en lingua francesa no contexto dunha "visita a un zoo".

 • Quizz 2 1º Curso Educación Secundaria 27/01/2012

  Quizz 2

  Obxecto de aprendizaxe no que o alumno terá que recoñecer oralmente e por escrito preguntas sinxelas sobre o vocabulario da cidade en francés.

 • Bon Appetit 2º Curso Educación Secundaria 08/04/2011

  Bon Appetit

  Unidade Malted para o desenvolvemento da competencia lingüística en francés. Trabállanse os contidos de xeito moi atractivo e motivador grazas a elementos audiovisuais adaptados ao alumnado a quen vai dirixida.

 • La bande 1º Curso Educación Secundaria 08/04/2011

  La bande

  Unidade Malted para o desenvolvemento da competencia lingüística en francés. Trabállanse os contidos de xeito moi atractivo e motivador grazas a elementos audiovisuais adaptados ao alumnado a quen vai dirixida. Gramática: presente, oracións negativas, adverbios de tempo.

 • La rentrée 1º Curso Educación Secundaria 08/04/2011

  La rentrée

  Unidade Malted para o desenvolvemento da competencia lingüística en francés. Trabállanse os contidos de xeito moi atractivo e motivador grazas a elementos audiovisuais adaptados ao alumnado a quen vai dirixida. Gramática: o presente.

 • Le Pique-Nique 1º Curso Educación Secundaria 08/04/2011

  Le Pique-Nique

  Unidade Malted para o desenvolvemento da competencia lingüística en Francés. Trabállanse os contidos de xeito moi atractivo e motivador grazas a elementos audiovisuais adaptados ao alumnado a quen vai dirixida.

 • Ma famille 1º Curso Educación Secundaria 08/04/2011

  Ma famille

  Unidade Malted para o desenvolvemento da competencia lingüística en francés. Trabállanse os contidos de xeito moi atractivo e motivador grazas a elementos audiovisuais adaptados ao alumnado a quen vai dirixida. Gramática: a orde da oración.