ACTUALIDAD DEL PROYECTO 10/01/2018

Abalar: Actualización do repositorio de contidos de espazoAbalar con 56 novos recursos educativos dixitais

O repositorio de espazoAbalar ampliou novamente a súa oferta, nesta ocasión con 56 novos contidos educativos en formato dixital. Coa nova actualización do repositorio alcánzanse os 3.139 recursos, dispoñibles en varios idiomas, para os seguintes niveis educativos: educación infantil, primaria, secundaria, bacharelato e ciclos formativos.

Os contidos proceden de:

Da actualización do manual de Debuxo Técnico II de Senén Olano Álvarez para 2º de bacharelato quen usou o procedemento de cesión de dereitos:

Debuxo técnico II

Das unidades didácticas interdisciplinar para 4º da ESO elaboradas por Felisa Redondo Valín quen usou o procedemento de cesión de dereitos:

Mujeres en nuestras calles

Modelos de parella. Relacións entre iguais

Do recurso aportado polo docente José Manuel Míguez para a materia de relixión en secundaria:

Historia de la Iglesia

Da licenza por formación no curso 2016/17 de Eva Mª Estévez Giráldez  que leva por título: "Aprendiendo a leer jugando" , unha completa secuencia didáctica  para iniciar ao alumnado na adquisición da lectoescritura en castelán en 1º e 2º de primaria, e para alumnado de atención á diversidade:

Aprendiendo a leer jugando: Letra P

Aprendiendo a leer jugando: Letra L

Aprendiendo a leer jugando: Letra S

Aprendiendo a leer jugando: Letra T

Aprendiendo a leer jugando: Letra M

Aprendiendo a leer jugando: Letra N

Aprendiendo a leer jugando: Letra D

Aprendiendo a leer jugando: Letra Que, Qui

Aprendiendo a leer jugando: Letra CH

Aprendiendo a leer jugando: Letra F

Aprendiendo a leer jugando: Letra Ga, Go, Gu

Aprendiendo a leer jugando: Letra Gue e Gui

Aprendiendo a leer jugando: Letra R en posición directa e inversa

Aprendiendo a leer jugando: Letra RR

Aprendiendo a leer jugando: Letra J

Aprendiendo a leer jugando: Letra B

Aprendiendo a leer jugando: Letra Ñ

Aprendiendo a leer jugando: Letras CA, CO, CU

Aprendiendo a leer jugando: Letras Ce e Ci

Aprendiendo a leer jugando: Letra Z

Aprendiendo a leer jugando: Evaluación

Da licenza por formación no curso 2016/17 de Susana Rútolo Brantuas co proxecto "Os símbolos de Galicia"  para o alumnado de 5º, 6º de primaria e 1º ou 2º da ESO. Inclúe ODEs adaptados con pictogramas:

A bandeira galega

O escudo de Galicia

O himno galego

A bandeira galega (ODE adaptado)

O escudo de Galicia (ODE adaptado)

O himno galego (ODE adaptado)

Os símbolos de Galicia: a bandeira, o escudo e o himno

Os símbolos de Galicia: a bandeira, o escudo e o himno (Versión adaptada)

O brincaletras sobre a vida e obra de María Victoria Moreno a quen lle adicamos o Día das Letras Galegas 2018:

María Victoria Moreno (Letras galegas 2018)

Do ODE realizado no programa Piale 2014/15 para 4º da ESO en inglés por  María  del Pilar Tobar Quintanar, María Consuelo Vázquez Rozas e Antonio Francisco Sánchez:

Ethics and human rights

Do ODE realizado para 3º da ESO nas materiais de bioloxía e xeoloxía por Ana María Bueno Lema, Marcos Lago Álvarez e Blanca Rodríguez Latorre dentro da convocatoria Piale 2016/17:

An introduction to the Scientific Method

Do ODE en inglés realizado por Julia Cea e Eva Vérez  dentro da fase C do programa Piale 2016/17 para 2º ESO:

Be yourself

Da licenza por formación no curso 2015/16 de Teresa Neira González e Pablo Nimo Liboreiro con REAs para 1º de primaria:

Somos escritores por primeira vez

Fotografía e contos. Arte e letras

Proxecto: "Lobos"

Proxecto: "Tiburóns"

Correspondencia interescolar

Da licenza por formación no curso 2016/17 de Xoán-Xil López Rodríguez con obxectos dixitais educativos sobre a "Paisaxe sonora":

A paisaxe sonora: Ecoloxía acústica e análise sonora

A paisaxe sonora: Microfonía e técnicas de gravación

A paisaxe sonora: A edición de audio

A paisaxe sonora: Cartografías sonoras

A paisaxe sonora: Creación con sons da contorna

Da licenza por formación no curso 2016/17 de Héctor Marcos Pérez Feijoo con materiais para a clase invertida na materia de economía en 4º da ESO:

Flippedeconomics. Economía 4º de ESO

Da  licenza por formación no curso 2016/17 de María Albarellos Codesido e Julia González Pérez coa segunda parte das unidades gramaticais do proxecto "Descubrindo as palabras":

Descubrindo as palabras: Adverbio

Descubrindo as palabras: Artigo

Descubrindo as palabras: Interrogativos e exclamativos

Descubrindo as palabras: Preposicións e conxuncións

Descubrindo as palabras: Verbo I

Descubrindo as palabras: Verbo II

Descubrindo as palabras II

Da licenza por formación no curso 2016/17 de Enric Ripoll Mira en Exelearning para 3º da ESO en física e química, incluíndo unha APP para Android:

As forzas na natureza

Aquelas persoas que elaboran material educativo e estean interesadas en ceder este material para o seu uso no repositorio de contidos dixitais do espazoAbalar, dispoñen dun procedemento no que se explican os pasos a seguir.