Propiedade intelectual

A Xunta de Galicia é titular do dominio de internet de segundo nivel xunta.es

Os dereitos de propiedade intelectual deste sitio web e dos seus elementos contidos son titularidade da Administración autonómica de Galicia.

Con estas servizos preténdese fomentar o acceso dos cidadáns á información relativa ás iniciativas e servizos da Xunta de Galicia, facilitando así as súas relacións coa Administración da Comunidade Autónoma de Galicia.

Cláusula de exención de responsabilidade

O contido facilitado a través desta aplicación emítese con efectos simplemente informativos e non substitúe a publicidade legal das leis, das disposicións e dos actos que teñan que ser publicados formalmente no DOG e noutros boletíns oficiais. Aínda que se efectuarán os esforzos precisos para que a información contida sexa exacta e actualizada, a Xunta de Galicia non garante a inexistencia de erros no contido deste sitio, nin que se encontre totalmente actualizado. Unicamente os textos publicados nas edicións impresas do DOG ou doutros boletínes oficiais teñen carácter auténtico e validez oficial.

A Xunta de Galicia non se fai responsable dos danos e perdas que puider ocasionar o uso ilexítimo ou inadecuado das ferramentas e informacións contidas na aplicación, con excepción de todas aquelas actuacións que resulten da aplicación das disposicións legais a que deba someterse no estrito exercicio das súas competencias.

A Administración da Comunidade Autónoma de Galicia non asume ningunha responsabilidade derivada da conexión ou dos contidos dos enlaces a páxinas externas a que se fai referencia na aplicación.

A Xunta de Galicia reserva para si a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de aviso previo, modificacións e actualizacións sobre a información contida ou na súa configuración ou presentación.

Servizo

Preténdese reducir ao mínimo as interrupcións do servizo e os problemas ocasionados por erros de carácter técnico. Non se asume ningunha responsabilidade respecto das interrupcións ou deficiencias no servizo, nin dos problemas que poidan resultar da consulta destos servizos.

Termos de uso

Está prohibido o envío de correo masivo non solicitado ou de correo non solicitado (SPAM) dirixido a contas de correo electrónico utilizadas neste servizo.

Está prohibido utilizar esta aplicación con fins comerciais ou de maneira inadecuada atendendo á súa propia finalidade.

O usuario non poderá acceder ao servizo de modo que dane, deteriore, inutilice ou sobrecargue os servizos e/ou a información ofrecida.

Privacidade

A política de privacidade da Xunta de Galicia baséase en solicitar unicamente os datos estritamente imprescindibles para poder proporcionarlle os servizos de AbalarMóbil.

  • Permisos de Android relacionados coa privacidade solicitados por esta aplicación
  • ​Contactos:

​Permite o acceso a  lista de contas de ususarios utilizado por Android.

O permiso solicitado está relacionado co servizo de  notificacións, en algúns teléfonos as notificacións móstranse na parte superior do teléfono (área de notificacións). Este permiso utilizase para proporcionar soporte as versións de Android 4.04 e inferiores.

  • Teléfono:

Permite a lectura do estado do teléfono incluindo o número de teléfono do dispositivo e a información do teléfono (ID dispositivo e versión do Android).

O permiso solicitado  utlizase para asegurar que so o usuario rexistrado accede a información, evitando o acceso por parte de terceros, e xerando unha canle de comunicación cifrada extremo a extremo.

  • Almacenamento:

Permite a lectura e/ou escritura en tempo de execución no almacenamiento externo (tarxeta SD).

O permiso solicitado utilízase para gardar datos da sesión de ususario.

  • Outros permisos utilizados por esta aplicación:
  • ​Internet:

Permite ó acceso  a internet

Este permiso utlizase para recibir e enviar información a través da internet. Dende o momento do rexistro todos os datos e información son cifrados a través dunha canle segura co fin de protexer a privacidade da información.

 

  • Permisos de iOS relacionados coa privacidade solicitados por esta aplicación
  • Cámara e galería de fotos:

                Precísase para poder cambiar a foto de perfil dos alumnos.

  • Datos persoais:

Precísase para a autenticación do usuario.
O permiso solicitado utilizase para asegurar que so o usuario rexistrado accede a información, evitando o acceso por parte de terceiros, e xerando unha canle de comunicación cifrada extremo a extremo.

  • Internet:

Permite ó acceso  a internet
Este permiso utlizase para recibir e enviar información a través da internet. Dende o momento do rexistro todos os datos e información son cifrados a través dunha canle segura co fin de protexer a privacidade da información.

 

Protección de datos

En cumprimento co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informámoslle que os seus datos persoais serán tratados e quedarán incorporados nun ficheriro, responsabilidade da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria rexistrado na Axencia Española de Protección de Datos, coa finalidade de que os pais ou titores poidan seguir a actividade educativa dos seus fillos no seu móbil, así como para facer chegar comentarios ou incidencias relativos á aplicación.

Os datos que se lle solicitan resultan necesarios para poder empregar a aplicación, de xeito que de non facilitalos non será posible seu acceso e uso.

Neste sentido, vostede consinte expresamente á recollida e tratamento dos seus datos para as finalidades sinaladas.

En todo caso, poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante escrito dirixido á Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Cultura, Eduación e Ordenación Universitaria, edificio administrativo de San Caetano, 15781 Santiago de Compostela, achegando copia do seu DNI ou, de ser o caso, acreditando representación suficiente. Pregamoslle que no suposto de que se produza algunha modificación nos seus datos de carácter persoal, no lo comunique co fin de mantelos actualizados.