Existe un plan continuo de formación dixital a docentes. Entre setembro de 2018 e maio de 2019 impartiranse máis cursos nos que todo o profesorado pode recibir formaciónre cuestións técnicas e metodolóxicas relativas á educación dixital.

Actualmente nos centros educativos estanse a desenvolver sesións formativas específicas sobre Edixgal

 

Documentación oficial: