Repositorio de contidos educativos

3º Curso Educación Secundaria 02/05/2013

Estadística

Visto: 4938 veces
4.189998
Average: 4.2 (6 votes)
Your rating: Ninguno
(6 votos)
Estadística
3º Curso Educación Secundaria - Matemáticas
Tipo de Recurso:Unidades didácticas Plataforma:Multiplataforma Idioma:Castellano Licenza: Creative Commons BY-SA Autor:CeDeC

Unidade didáctica sobre cuestións estatísticas para 3º da ESO: poboación, mostra, tipos de datos, agrupamentos, frecuencias, marca de clase, gráficas de barras, gráfica de sectores, histograma, media, moda, mediana, cuartil, percentil, dispersión, percorrido ou amplitude de rango, desviación típica, parámetros de posición, experimentos aleatorios, sucesos, e operacións con sucesos.