Repositorio de contidos educativos

 • Musigal 2 6º Curso Educación Primaria 09/05/2019

  Musigal 2

  Musigal é un recurso de carácter primordialmente práctico, a práctica da linguaxe musical, instrumental e vocal do alumnado. Cada Unidade comezará coa contextualización sociocultural da peza ou estilo, para pasar logo á parte práctica.

 • Musigal 1 6º Curso Educación Primaria 09/05/2019

  Musigal 1

  Musigal é un recurso de carácter primordialmente práctico, a práctica da linguaxe musical, instrumental e vocal do alumnado. Cada Unidade comezará coa contextualización sociocultural da peza ou estilo, para pasar logo á parte práctica.

 • A calor 6º Curso Educación Primaria 11/03/2019

  A calor

  Unidade didáctica globalizada/interdisciplinar. Abrangue contidos propios das áreas de Coñecemento do Medio, Matemáticas, Lingua galega, castelá e inglesa así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo.

 • Antón Fraguas (Letras Galegas 2019) 6º Curso Educación Primaria 28/01/2019

  Antón Fraguas (Letras Galegas 2019)

  Brincaletras para repasar con preguntas tipo test cuestións relativas á vida e obra do escritor Antón Fraguas a quen lle adicamos o Día das Letras galegas no 2019.

 • Enjoy York! 6º Curso Educación Primaria 05/11/2018

  Enjoy York!

  Recurso dixital para traballar estruturas lingüísticas e situacións comunicativas en inglés partindo dunha visita á cidade de York e o seu día a día.

 • A función de relación 6º Curso Educación Primaria 16/05/2018

  A función de relación

  Unidade didáctica interdisciplinar.

 • A función de nutrición II 6º Curso Educación Primaria 16/05/2018

  A función de nutrición II

  Unidade didáctica interdisciplinar.

 • A función de nutrición 1 6º Curso Educación Primaria 16/05/2018

  A función de nutrición 1

  Unidade didáctica interdisciplinar. Abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais,
  Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o

 • María Victoria Moreno (Letras galegas 2018) 6º Curso Educación Primaria 11/12/2017

  María Victoria Moreno (Letras galegas 2018)

  Brincaletras para repasar con preguntas tipo test cuestións relativas á vida e obra da escritora María Victoria Moreno a quen lle adicamos o Día das Letras galegas no 2018.

 • Eduardo Pondal - Unidade didáctica para 5º e 6º de Primaria 6º Curso Educación Primaria 15/06/2017

  Eduardo Pondal - Unidade didáctica para 5º e 6º de Primaria

  Material curricular en formato fichas para traballar a figura de Eduardo Pondal en 5º e 6º de Primaria.