Repositorio de contidos educativos

 • A música vocal relixiosa: a misa na Idade Media e no Renacemento 2º Curso Educación Secundaria 04/06/2019

  A música vocal relixiosa: a misa na Idade Media e no Renacemento

  Este ODE pertence ao proxecto "A música vocal dende a Idade Media até hoxe: escoita e contextos musicais” que se divide en 9 partes.

 • Funcións - 3º ESO (parte II) 3º Curso Educación Secundaria 24/04/2019

  Funcións - 3º ESO (parte II)

  Obxecto dixital educativo dentro do proxecto "Actividades de funcións de 1º a 3º da ESO con Geogebra" para traballar na aula os contidos do Bloque IV-Funcións do currículo de Matemáticas dos cursos 1º, 2º e 3º de ESO, neste último curso na opción de Matemáticas Académicas.

 • Funcións - 3º ESO (parte I) 3º Curso Educación Secundaria 24/04/2019

  Funcións - 3º ESO (parte I)

  Obxecto dixital educativo dentro do proxecto "Actividades de funcións de 1º a 3º da ESO con Geogebra" para traballar na aula os contidos do Bloque IV-Funcións do currículo de Matemáticas dos cursos 1º, 2º e 3º de ESO, neste último curso na opción de Matemáticas Académicas.

 • Funcións - 2º ESO 2º Curso Educación Secundaria 24/04/2019

  Funcións - 2º ESO

  Obxecto dixital educativo dentro do proxecto "Actividades de funcións de 1º a 3º da ESO con Geogebra" para traballar na aula os contidos do Bloque IV-Funcións do currículo de Matemáticas dos cursos 1º, 2º e 3º de ESO, neste último curso na opción de Matemáticas Académicas.

 • Funcións - 1º ESO 1º Curso Educación Secundaria 24/04/2019

  Funcións - 1º ESO

  Obxecto dixital educativo dentro do proxecto "Actividades de funcións de 1º a 3º da ESO con Geogebra" para traballar na aula os contidos do Bloque IV-Funcións do currículo de Matemáticas dos cursos 1º, 2º e 3º de ESO, neste último curso na opción de Matemáticas Académicas.

 • Repaso de números naturales 1º Curso Educación Secundaria 14/02/2019

  Repaso de números naturales

  Obxecto dixital educativo do proxecto "Pinaeso en 1º". Está enriquecido con actividades en Scratch, videos e cuestionarios de kahoot.

 • Proporcionalidad y porcentajes 1º Curso Educación Secundaria 14/02/2019

  Proporcionalidad y porcentajes

  Obxecto dixital educativo do proxecto "Pinaeso en 1º". Está enriquecido con actividades en Scratch, videos e cuestionarios de kahoot.

 • Probabilidad 1º Curso Educación Secundaria 14/02/2019

  Probabilidad

  Obxecto dixital educativo do proxecto "Pinaeso en 1º". Está enriquecido con actividades en Scratch, videos e cuestionarios de kahoot.

 • Potencias 1º Curso Educación Secundaria 14/02/2019

  Potencias

  Obxecto dixital educativo do proxecto "Pinaeso en 1º". Está enriquecido con actividades en Scratch, videos e cuestionarios de kahoot.

 • Números enteros 1º Curso Educación Secundaria 14/02/2019

  Números enteros

  Obxecto dixital educativo do proxecto "Pinaeso en 1º". Está enriquecido con actividades en Scratch, videos e cuestionarios de kahoot.