Repositorio de contidos educativos

 • English across de curriculum: Computing World 1º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English across de curriculum: Computing World

  Este recurso pertence a un conxunto de UDIs que engloban contidos propios das áreas de Lingua Inglesa, Literatura, Xeografía Ciencias Naturais e que se abordan dende as catro destrezas necesarias para a adquisición dunha lingua estranxeira (Reading,

 • English across de curriculum: Planet Earth 1º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English across de curriculum: Planet Earth

  Este recurso pertence a un conxunto de UDIs que engloban contidos propios das áreas de Lingua Inglesa, Literatura, Xeografía Ciencias Naturais e que se abordan dende as catro destrezas necesarias para a adquisición dunha lingua estranxeira (Reading,

 • English across de curriculum: Music 1º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English across de curriculum: Music

  Este recurso pertence a un conxunto de UDIs que engloban contidos propios das áreas de
  Lingua Inglesa, Literatura, Xeografía e Ciencias Naturais e que se abordan dende as catro destrezas necesarias para a adquisición dunha lingua estranxeira (Reading,

 • English across de curriculum: Healthy eating 1º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English across de curriculum: Healthy eating

  Este recurso forma parte dun conxunto de 9 UDIs que serven como apoio para a realización de proxectos de Inglés mediante a adquisición de competencias clave e o fomento de aptitudes para afianzar as competencias

 • English in Use: Unit 8 2º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English in Use: Unit 8

  Este recurso forma parte dun conxunto de 8 UDIs que serven como apoio para a realización de proxectos de Inglés mediante a adquisición de competencias clave e o fomento de aptitudes para afianzar as competencias

 • English in Use: Unit 7 2º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English in Use: Unit 7

  Este recurso forma parte dun conxunto de 8 UDIs que serven como apoio para a realización de proxectos de Inglés mediante a adquisición de competencias clave e o fomento de aptitudes para afianzar as competencias

 • English in Use: Unit 6 2º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English in Use: Unit 6

  Este recurso forma parte dun conxunto de 8 UDIs que serven como apoio para a realización de proxectos de Inglés mediante a adquisición de competencias clave e o fomento de aptitudes para afianzar as competencias

 • English in Use: Unit 5 2º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English in Use: Unit 5

  Este recurso forma parte dun conxunto de 8 UDIs que serven como apoio para a realización de proxectos de Inglés mediante a adquisición de competencias clave e o fomento de aptitudes para afianzar as competencias

 • English in Use: Unit 4 2º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English in Use: Unit 4

  Este recurso forma parte dun conxunto de 8 UDIs que serven como apoio para a realización de proxectos de Inglés mediante a adquisición de competencias clave e o fomento de aptitudes para afianzar as competencias

 • English in Use: Unit 3 2º Curso Educación Secundaria 18/11/2019

  English in Use: Unit 3

  Este recurso forma parte dun conxunto de 8 UDIs que serven como apoio para a realización de proxectos de Inglés mediante a adquisición de competencias clave e o fomento de aptitudes para afianzar as competencias