Repositorio de contidos educativos

 • Xeografía de España: Clima e vexetación 5º Curso Educación Primaria 10/05/2019

  Xeografía de España: Clima e vexetación

  ste ODE forma parte dun proxecto destinado a cubrir na súa totalidade os aspectos do currículo que atinxen á xeografía de España: relevo, ríos, vexetación, fauna, clima, poboación e economía de España.

 • Xeografía de España: Accidentes xeográficos 5º Curso Educación Primaria 10/05/2019

  Xeografía de España: Accidentes xeográficos

  Este ODE forma parte dun proxecto destinado a cubrir na súa totalidade os aspectos do currículo que atinxen
  á xeografía de España: relevo, ríos, vexetación, fauna, clima, poboación e economía de España.

 • Veremeo traballa no hospital: Aparellos e sistemas 5º Curso Educación Primaria 09/05/2019

  Veremeo traballa no hospital: Aparellos e sistemas

  Este ODE pertence ao proxecto “Veremeo traballa no hospital” no que atoparemos un conxunto de tarefas e actividades baseadas nos principios de ludificación.

 • Veremeo traballa no hospital: O noso corpo e o seu funcionamento 5º Curso Educación Primaria 09/05/2019

  Veremeo traballa no hospital: O noso corpo e o seu funcionamento

  Este ODE pertence ao proxecto “Veremeo traballa no hospital” no que atoparemos un conxunto de tarefas e
  actividades baseadas nos principios de ludificación.

 • A relación humana - A organización de España e Europa 5º Curso Educación Primaria 07/05/2019

  A relación humana - A organización de España e Europa

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo e contidos pertencentes ás ciencias da computación.

 • Os ecosistemas - A poboación 5º Curso Educación Primaria 07/05/2019

  Os ecosistemas - A poboación

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais, Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o traballo en equipo e contidos pertencentes ás ciencias da computación.

 • As plantas – Clima e vexetación 5º Curso Educación Primaria 07/05/2019

  As plantas – Clima e vexetación

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais,
  Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o
  traballo en equipo e contidos pertencentes ás ciencias da computación.

 • A clasificación dos seres vivos – O universo e a Terra 5º Curso Educación Primaria 07/05/2019

  A clasificación dos seres vivos – O universo e a Terra

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais,
  Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o
  traballo en equipo e contidos pertencentes ás ciencias da computación.

 • O xurelo 5º Curso Educación Primaria 03/05/2019

  O xurelo

  Este ODE encádrase no Bloque 2 da materia de Ciencias Sociais para 5º EP, “O mundo que nos rodea”, que fai referencia á intervención humana no medio e as súas consecuencias
  ambientais.

 • O desenvolvemento sustentable 5º Curso Educación Primaria 03/05/2019

  O desenvolvemento sustentable

  Este ODE encádrase no Bloque 2 da materia de Ciencias Sociais de 5º EP, “O mundo que nos rodea”, que fai referencia á intervención humana no medio e as súas consecuencias
  ambientais.