Repositorio de contidos educativos

 • Os procesos electorais: 2º ESO 2º Curso Educación Secundaria 11/01/2021

  Os procesos electorais: 2º ESO

  Terceira unidade dun conxunto de 8, que se artella arredor de dous elementos principais: o sistema electoral e a tipoloxía textual.

 • Os procesos electorais: 1º ESO 1º Curso Educación Secundaria 11/01/2021

  Os procesos electorais: 1º ESO

  Segunda unidade dun conxunto de 8, que se artella arredor de dous elementos principais: o sistema electoral e a tipoloxía textual.

 • Os procesos electorais: aspectos comúns Educación Secundaria 11/01/2021

  Os procesos electorais: aspectos comúns

  Primeira unidade dun conxunto de 8, que se artella arredor de dous elementos principais: o sistema electoral e a tipoloxía textual.

 • Aula de Ciencias Naturais 4º Curso Educación Primaria 21/12/2020

  Aula de Ciencias Naturais

  Contidos curriculares e actividades interactivas na área de Ciencias Naturais para 4º e 5º de Primaria: O Corpo humano, os Animais e as Plantas

 • Objetif B1 4º Curso Educación Secundaria 21/12/2020

  Objetif B1

  Este curso está orientado á preparación dos exames de nivel B1 de francés (DELF, EOI). Ofrece numerosas actividades de comprensión oral, escrita, así como de produción e expresión escrita. Como inclue auto-correcións e auto-avaliacións poder ser utilizado tanto en aprendizaxe autónoma coma guiada.

 • Roma, Hispania romana e Gallaecia 1º Curso Educación Secundaria 17/12/2020

  Roma, Hispania romana e Gallaecia

  Actividades multimedia para o coñecemento, a comprensión e a descrición das características da civilización romana, de Hispania romana e da rexión histórica recoñecida como a Gallaecia, ata a fin do Imperio.

 • Fauna Galega 1º Curso Educación Secundaria 17/12/2020

  Fauna Galega

  O material consta de información, material audiovisual e actividades de 24 especies de fauna galega repartidas en mamíferos, aves, réptiles, anfibios, peixes e invertebrados, ademais dunha introdución xeral á fauna galega e un apartado final de conservación.

 • As matemáticas na MarumaSat 4º ESO 4º Curso Educación Secundaria 16/12/2020

  As matemáticas na MarumaSat 4º ESO

  Materiais en formato dixital para traballar na aula certos bloques de contidos das materias STEM: ciencias, tecnoloxía e matemáticas necesarios para levar a cabo o proxecto didáctico NOSA-MarumaSat: Axencia Espacial Escolar Galega

 • As matemáticas na MarumaSat 3º ESO 3º Curso Educación Secundaria 16/12/2020

  As matemáticas na MarumaSat 3º ESO

  Materiais en formato dixital para traballar na aula certos bloques de contidos das materias STEM: ciencias, tecnoloxía e matemáticas necesarios para levar a cabo o proxecto didáctico NOSA-MarumaSat: Axencia Espacial Escolar Galega

 • As matemáticas na MarumaSat 2º ESO 2º Curso Educación Primaria 16/12/2020

  As matemáticas na MarumaSat 2º ESO

  Materiais en formato dixital para traballar na aula certos bloques de contidos das materias STEM: ciencias, tecnoloxía e matemáticas necesarios para levar a cabo o proxecto didáctico NOSA-MarumaSat: Axencia Espacial Escolar Galega