Repositorio de contidos educativos

 • Curro e Pancha coa natureza 5º Curso Educación Primaria 29/04/2019

  Curro e Pancha coa natureza

  Paquete de vídeos didácticos que abranguen todo o currículo de 5º e 6º de EP da materia de Ciencias da Natureza onde dous personaxes Curro e Pancha presentan cada un dos temas seguindo a seguinte
  estrutura : inicio ou presentación, explicación do tema apoiándose en esquemas e imaxes,

 • Probabilidad y estadística 5º Curso Educación Primaria 22/10/2018

  Probabilidad y estadística

  Tema 13 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Perímetro y área de figuras planas 5º Curso Educación Primaria 22/10/2018

  Perímetro y área de figuras planas

  Tema 12 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Figuras planas 5º Curso Educación Primaria 22/10/2018

  Figuras planas

  Tema 11 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • El sistema sexagesimal 5º Curso Educación Primaria 22/10/2018

  El sistema sexagesimal

  Tema 10 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Superficie 5º Curso Educación Primaria 22/10/2018

  Superficie

  Tema 9 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Longitud, Capacidad y Masa 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Longitud, Capacidad y Masa

  Tema 8 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Fracciones decimales. Porcentajes 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Fracciones decimales. Porcentajes

  Tema 7 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Operaciones con números decimales 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Operaciones con números decimales

  Tema 6 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.

 • Números decimales: suma y resta 5º Curso Educación Primaria 19/10/2018

  Números decimales: suma y resta

  Tema 5 do proxecto "Videotitoriais e actividades interactivas de 5º de primaria na área de matemáticas". O zip de descarga inclúe guías e a presentación.