Repositorio de contidos educativos

 • Melloramos a nosa comunicación 1º Curso Educación Secundaria 27/05/2016

  Melloramos a nosa comunicación

  Materiais multimedia de reforzo da competencia lingüística.

 • Teatro 1º Curso Educación Secundaria 27/05/2016

  Teatro

  Banco de exercicios para traballar en secundaria o xénero dramático: lectura dramatizada e comprensiva e visionado de pezas teatrais.

 • Narrativa 1º Curso Educación Secundaria 27/05/2016

  Narrativa

  Banco de exercicios para traballar en secundaria o xénero narrativo: lectura expresiva e comprensiva e audición de diferentes textos narrativos breves.

 • Lírica 1º Curso Educación Secundaria 27/05/2016

  Lírica

  Banco de exercicios para traballar en secundaria o xénero lírico coa lectura expresiva e comprensiva e mais audición de poemas recitados ou cantados.

 • Textos literarios e non literarios 1º Curso Educación Secundaria 26/05/2016

  Textos literarios e non literarios

  Banco de exercicios para traballar en secundaria a comparación entre textos literarios e non literarios e dos tres grandes xéneros.

 • Variedades sociais: rexistros e niveis 1º Curso Educación Secundaria 26/05/2016

  Variedades sociais: rexistros e niveis

  Banco de exercicios para secundaria para traballar a observación das principais diferenzas, contextuais e formais, entre usos de distintos niveis e rexistros, tanto na oralidade como na escrita.

 • Diversidade lingüística 1º Curso Educación Secundaria 26/05/2016

  Diversidade lingüística

  Banco de actividades para traballar o coñecemento xeral da diversidade lingüística no mundo e no Estado español, valorando positivamente o plurilingüismo como expresión da riqueza cultural da humanidade.

 • Vocabulario dos transportes 1º Curso Educación Secundaria 26/05/2016

  Vocabulario dos transportes

  Banco de exercicios para traballar en secundaria léxico suficientemente amplo e preciso sobre os transportes, coa incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula.

 • Vocabulario dos deportes 1º Curso Educación Secundaria 26/05/2016

  Vocabulario dos deportes

  Banco de exercicios para traballar en secundaria léxico suficientemente amplo e preciso sobre os deportes, coa incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula.

 • Campo semántico dos animais 1º Curso Educación Secundaria 26/05/2016

  Campo semántico dos animais

  Banco de exercicios para traballar en secundaria léxico suficientemente amplo e preciso sobre os animais, coa incorporación de fraseoloxía e de vocabulario temático a partir de campos identificados nos textos traballados na aula.