Repositorio de contidos educativos

 • Xeografía de España: Accidentes xeográficos 5º Curso Educación Primaria 10/05/2019

  Xeografía de España: Accidentes xeográficos

  Este ODE forma parte dun proxecto destinado a cubrir na súa totalidade os aspectos do currículo que atinxen
  á xeografía de España: relevo, ríos, vexetación, fauna, clima, poboación e economía de España.

 • O medio físico de España e Galicia. As paisaxes naturais 2º Curso Educación Secundaria 10/05/2019

  O medio físico de España e Galicia. As paisaxes naturais

  Unidade didáctica interactiva centrada na materia de Xeografía e Historia de 2º ESO, pero con propostas de interdisciplinariedade, fundamentalmente nas materias de LGL 2 e LCL 2.

 • A poboación 2º Curso Educación Secundaria 10/05/2019

  A poboación

  Unidade didáctica interactiva centrada na materia de Xeografía e Historia de 2º ESO, pero con propostas de interdisciplinariedade, fundamentalmente nas materias de LGL 2 e LCL 2.

 • A cidade 2º Curso Educación Secundaria 10/05/2019

  A cidade

  Unidade didáctica interactiva centrada na materia de Xeografía e Historia de 2º ESO, pero con propostas de
  interdisciplinariedade, fundamentalmente nas materias de LGL 2 e LCL 2.

 • Veremeo traballa no hospital: Aparellos e sistemas 5º Curso Educación Primaria 09/05/2019

  Veremeo traballa no hospital: Aparellos e sistemas

  Este ODE pertence ao proxecto “Veremeo traballa no hospital” no que atoparemos un conxunto de tarefas e actividades baseadas nos principios de ludificación.

 • Veremeo traballa no hospital: O noso corpo e o seu funcionamento 5º Curso Educación Primaria 09/05/2019

  Veremeo traballa no hospital: O noso corpo e o seu funcionamento

  Este ODE pertence ao proxecto “Veremeo traballa no hospital” no que atoparemos un conxunto de tarefas e
  actividades baseadas nos principios de ludificación.

 • Musigal 2 6º Curso Educación Primaria 09/05/2019

  Musigal 2

  Musigal é un recurso de carácter primordialmente práctico, a práctica da linguaxe musical, instrumental e vocal do alumnado. Cada Unidade comezará coa contextualización sociocultural da peza ou estilo, para pasar logo á parte práctica.

 • Musigal 1 6º Curso Educación Primaria 09/05/2019

  Musigal 1

  Musigal é un recurso de carácter primordialmente práctico, a práctica da linguaxe musical, instrumental e vocal do alumnado. Cada Unidade comezará coa contextualización sociocultural da peza ou estilo, para pasar logo á parte práctica.

 • De lingua en lingua: Xaneiro 1º Curso Educación Secundaria 09/05/2019

  De lingua en lingua: Xaneiro

  Proxecto educativo plurilingüe (galego, castelán, inglés) composto por unidades didácticas integradas, deseñadas para que corresponda unha por mes, desde outubro a xuño, ao desenvolverse todas elas arredor de datas conmemorativas propostas no calendario escolar.

 • De lingua en lingua: Outubro 1º Curso Educación Secundaria 09/05/2019

  De lingua en lingua: Outubro

  Proxecto educativo plurilingüe (galego, castelán, inglés) composto por unidades didácticas integradas, deseñadas para que corresponda unha por mes, desde outubro a xuño, ao desenvolverse todas elas arredor de datas conmemorativas propostas no calendario escolar.