Repositorio de contidos educativos

 • Teatro de principios do S. XX a 1936 4º Curso Educación Secundaria 14/05/2019

  Teatro de principios do S. XX a 1936

  Espazo web do proxecto "Literatura galega e castelá (1900-1975). Unha visión conxunta e integrada". Xira en torno á literatura galega e á literatura castelá correpondente ó xénero e etapa indicados.

 • Narrativa de principios do S. XX a 1936 4º Curso Educación Secundaria 14/05/2019

  Narrativa de principios do S. XX a 1936

  Espazo web do proxecto "Literatura galega e castelá (1900-1975). Unha visión conxunta e integrada". Xira en torno á literatura galega e á literatura castelá correpondente ó xénero e etapa indicados.

 • Poesía de principios do S. XX a 1936 4º Curso Educación Secundaria 14/05/2019

  Poesía de principios do S. XX a 1936

  Espazo web do proxecto "Literatura galega e castelá (1900-1975). Unha visión conxunta e integrada". Xira en torno á literatura galega e á literatura
  castelá correpondente ó xénero e etapa indicados.

 • Femmes dans l’histoire 2º Curso Educación Secundaria 10/05/2019

  Femmes dans l’histoire

  Femmes dans l’histoire é unha ferramenta web para practicar a compresión e a expresión orais e escritas da lingua francesa a partir de catro unidades didácticas elaboradas en torno á vida e á obra de catro mulleres referenciais na cultura francófona contemporánea.

 • Xeografía de España: Actividades económicas 5º Curso Educación Primaria 10/05/2019

  Xeografía de España: Actividades económicas

  ste ODE forma parte dun proxecto destinado a cubrir na súa totalidade os aspectos do currículo que atinxen á xeografía de España: relevo, ríos, vexetación, fauna, clima, poboación e economía de España.

 • Xeografía de España: Poboación 5º Curso Educación Primaria 10/05/2019

  Xeografía de España: Poboación

  ste ODE forma parte dun proxecto destinado a cubrir na súa totalidade os aspectos do currículo que atinxen á xeografía de España: relevo, ríos, vexetación, fauna, clima, poboación e economía de España.

 • Xeografía de España: Clima e vexetación 5º Curso Educación Primaria 10/05/2019

  Xeografía de España: Clima e vexetación

  ste ODE forma parte dun proxecto destinado a cubrir na súa totalidade os aspectos do currículo que atinxen á xeografía de España: relevo, ríos, vexetación, fauna, clima, poboación e economía de España.

 • Xeografía de España: Accidentes xeográficos 5º Curso Educación Primaria 10/05/2019

  Xeografía de España: Accidentes xeográficos

  Este ODE forma parte dun proxecto destinado a cubrir na súa totalidade os aspectos do currículo que atinxen
  á xeografía de España: relevo, ríos, vexetación, fauna, clima, poboación e economía de España.

 • O medio físico de España e Galicia. As paisaxes naturais 2º Curso Educación Secundaria 10/05/2019

  O medio físico de España e Galicia. As paisaxes naturais

  Unidade didáctica interactiva centrada na materia de Xeografía e Historia de 2º ESO, pero con propostas de interdisciplinariedade, fundamentalmente nas materias de LGL 2 e LCL 2.

 • A poboación 2º Curso Educación Secundaria 10/05/2019

  A poboación

  Unidade didáctica interactiva centrada na materia de Xeografía e Historia de 2º ESO, pero con propostas de interdisciplinariedade, fundamentalmente nas materias de LGL 2 e LCL 2.