Repositorio de contidos educativos

 • Directo al Óscar 5º Curso Educación Primaria 05/10/2010

  Directo al Óscar

  Construción dun diálogo.

 • Europa en movimiento 3º Curso Educación Secundaria 05/10/2010

  Europa en movimiento

  Cartel no que se ilustran os 25 eventos principais da integración europea desde o final da Segunda Guerra Mundial ata 2007, xunto cos aspectos da vida cotiá e sucesos históricos dese perí­odo.

 • Fábulas de Esopo 5º Curso Educación Primaria 05/10/2010

  Fábulas de Esopo

  Partindo dunhas fábulas de Esopo, trabállanse os compoñentes seguintes:

  Busca e tratamento da información, comprensión e expresión con textos,

  exposición escrita e en soporte informático.

 • La famille 1º Curso Educación Secundaria 05/10/2010

  La famille

  Esta secuencia de aprendizaxe con varios OA, pretende axudarlle ao usuario a coñecer e usar en distintas actividades o vocabulario da familia.

 • La ville 1º Curso Educación Secundaria 05/10/2010

  La ville

  Esta secuencia de aprendizaxe pretende axudarlle ao usuario a coñecer e a usar en distintas actividades o vocabulario da cidade.

 • Le futur 1º Curso Educación Secundaria 05/10/2010

  Le futur

  Esta secuencia didáctica pretende que o alumnado poida caracterizar esta forma verbal e comprender os seus usos e contextos, contar acontecementos futuros en relación con eles mesmos ou con outras persoas.

 • Les consonnes 1º Curso Educación Secundaria 05/10/2010

  Les consonnes

  Esta secuencia didáctica pretende que o alumnado poida identificar, diferenciar e pasar á escrita os principais sons e oposicións fonolóxicas do sistema consoántico da lingua francesa.

 • Modalidades deportivas 5º Curso Educación Primaria 05/10/2010

  Modalidades deportivas

  Coñecemento das modalidades deportivas.

 • O planeta Terra e a súa localización 1º Curso Educación Secundaria 05/10/2010

  O planeta Terra e a súa localización

  Relación da Terra con respecto ao resto do sistema solar e do universo.

 • Poboación e recursos 2º Curso Educación Secundaria 05/10/2010

  Poboación e recursos

  O obxectivo é coñecer a relación da poboación cos distintos tipos de recursos agrarios, enerxéticos e minerais e os problemas que a poboación xera no medio.