Repositorio de contidos educativos

 • O magosto 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  O magosto

  O magosto é a festa de exaltación da castaña que leva asociados moitos elementos presentes en diversos ritos e tradicións da nosa Comunidade.

 • O sistema solar - 1 1º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  O sistema solar - 1

  Paquete de actividades multimedia (inclúe sons) sobre o sistema solar e os seus planetas e satélites, as eclipses, as fases da lúa...

  Deseñado para estudantes de 1º de ESO.

 • O sistema solar - 2 1º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  O sistema solar - 2

  Paquete de actividades sobre o sistema solar organizado en tres seccións: "Nivel básico", "Nivel avanzado" e "Información", nos que se expoñen exercicios sobre os planetas e outros corpos celestes.

 • Observación, lóxica e razoamento 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  Observación, lóxica e razoamento

  Paquete de actividades en que se exercita a observación, a lóxica e o razoamento mediante exercicios de comparación, de dedución e de asociación, crebacabezas, secuencias lóxicas...

 • Problemas alimentarios 1º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  Problemas alimentarios

  Secuencia didáctica destinada a que o alumnado tome conciencia da necesidade dunha correcta hixiene bucodental, dos trastornos como a anorexia e a bulimia, a obesidade, a diabete e os hábitos alimentarios prexudiciais.

 • Proporcionalidad 1º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  Proporcionalidad

  Paquete de actividades con dierentes exercicios de proporcionalidade directa e inversa en problemas de aplicación á vida cotiá.

 • Situacións de estrés e relaxación 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  Situacións de estrés e relaxación

  Recurso educativo destinado a que o alumnado aprenda a identificar o seu estado de ánimo e as situacións que lle provocan estrés ou ansiedade.

 • Sudoku 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  Sudoku

  Actividade JClic para sudokus. O proxecto diví­dese en catro partes, cada unha delas cun nivel de dificultade diferente.

 • Tecladit 2º Curso Educación Secundaria 29/09/2010

  Tecladit

  Tecladit é un programa de mecanografí­a que ensina progresivamente ao alumno a perfecta utilización do teclado para facer uso de todos os dedos das dúas mans.

 • To be 5º Curso Educación Primaria 29/09/2010

  To be

  Conxunto de actividades para aprender e repasar o verbo To be no tempo presente.