Repositorio de contidos educativos

 • A clasificación dos seres vivos – O universo e a Terra 5º Curso Educación Primaria 07/05/2019

  A clasificación dos seres vivos – O universo e a Terra

  Unidade didáctica integrada que abrangue contidos propios das áreas de Ciencias da Natureza, Ciencias Sociais,
  Matemáticas, Lingua galega e castelá así como conceptos máis propios de temas transversais como o
  traballo en equipo e contidos pertencentes ás ciencias da computación.

 • Trouleando: O Bloque Oriental 1º Curso Educación Secundaria 06/05/2019

  Trouleando: O Bloque Oriental

  Neste proxecto estudaranse tres festas declaradas de interese turístico de Galicia. A escolla fíxose tendo en conta os seguintes criterios: o bloque dialectal galego onde se atopa e o seu caracter.

 • Trouleando: O Bloque Occidental 1º Curso Educación Secundaria 06/05/2019

  Trouleando: O Bloque Occidental

  Neste proxecto estudaranse tres festas declaradas de interese turístico de Galicia. A escolla fíxose tendo en conta os seguintes criterios: o bloque dialectal galego onde se atopa e o seu caracter.

 • Trouleando: O Bloque Central 1º Curso Educación Secundaria 06/05/2019

  Trouleando: O Bloque Central

  Neste proxecto estudaranse tres festas declaradas de interese turístico de Galicia. A escolla fíxose tendo en conta os seguintes criterios: o bloque dialectal galego onde se atopa e o seu caracter.

 • Roteiros de aprendizaxe: Grafomotricidade (minúsculas) 1º Curso Educación Primaria 03/05/2019

  Roteiros de aprendizaxe: Grafomotricidade (minúsculas)

  ODE para a aprendizaxe dos trazos das grafías das letras minúsculas do abecedario galego e castelán, utilizando e aproveitando todo o potencial motivador e de adaptación que permite a tecnoloxía.

 • O xurelo 5º Curso Educación Primaria 03/05/2019

  O xurelo

  Este ODE encádrase no Bloque 2 da materia de Ciencias Sociais para 5º EP, “O mundo que nos rodea”, que fai referencia á intervención humana no medio e as súas consecuencias
  ambientais.

 • O desenvolvemento sustentable 5º Curso Educación Primaria 03/05/2019

  O desenvolvemento sustentable

  Este ODE encádrase no Bloque 2 da materia de Ciencias Sociais de 5º EP, “O mundo que nos rodea”, que fai referencia á intervención humana no medio e as súas consecuencias
  ambientais.

 • O Sistema Solar 5º Curso Educación Primaria 03/05/2019

  O Sistema Solar

  Este ODE encádrase no Bloque 2 da materia de Ciencias Sociais para 5º EP, que fai referencia ao estudo da xeografía, tanto da contorna próxima, como de contextos máis afastados.

 • Representación da Terra 5º Curso Educación Primaria 03/05/2019

  Representación da Terra

  Este ODE encádrase no Bloque 2 da materia de Ciencias Sociais para 5º de EP, “O mundo que nos rodea”, que fai referencia ao estudo da xeografía, tanto da contorna próxima, como de contextos máis afastados.

 • Planeta azul 5º Curso Educación Primaria 03/05/2019

  Planeta azul

  Este ODE encádrase no Bloque 2 da materia de Ciencias Sociais para 5º de EP, “O mundo que nos rodea”, que fai referencia ao estudo da xeografía, tanto da contorna próxima, como de
  contextos máis afastados.