Repositorio de contidos educativos

 • Lobo (Descubrindo o Courel) 2º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Lobo (Descubrindo o Courel)

  Unidade didáctica dentro do proxecto multimedia: “Descubrindo o Courel”. O zip de descarga inclúe un cuestionario de avaliación.

 • A aldea (Descubrindo o Courel) 2º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  A aldea (Descubrindo o Courel)

  Unidade didáctica dentro do proxecto multimedia: “Descubrindo o Courel”. O zip de descarga inclúe un cuestionario de avaliación.

 • Curso multimedia de francés para 1º ESO 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Curso multimedia de francés para 1º ESO

  Curso completo que engloba todos os contidos e obxectivos que se tratan en 1º de ESO. Está pensado para que o alumnado poida acadar un nivel A1 do Marco
  Común Europeo de Referencia nas diferentes competencias do francés.

 • Science and Art (francés) 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Science and Art (francés)

  Este ODE relaciona cada unidade didáctica do currículo de Ciencias Naturais de 1º da ESO cunha obra de artistas que traballan en ambos campos. A temática tratada está directamente relacionada con algún dos contidos da unidade.

 • Science and Art 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Science and Art

  Este ODE relaciona cada unidade didáctica do currículo de Ciencias Naturais de 1º da ESO cunha obra de artistas que traballan en ambos campos. A temática tratada está directamente relacionada con algún dos contidos da unidade.

 • Ciencia y arte 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Ciencia y arte

  Este ODE relaciona cada unidade didáctica do currículo de Ciencias Naturais de 1º da ESO cunha obra de artistas que traballan en ambos campos. A temática tratada está directamente relacionada con algún dos contidos da unidade.

 • Ciencia e arte 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Ciencia e arte

  Este ODE relaciona cada unidade didáctica do currículo de Ciencias Naturais de 1º da ESO cunha obra de artistas que traballan en ambos campos. A temática tratada está directamente relacionada con algún dos contidos da unidade.

 • Cancións galegas: unha introdución á polifonía con TIC - Volume II 2º Curso Educación Secundaria 22/02/2016

  Cancións galegas: unha introdución á polifonía con TIC - Volume II

  Recurso para apoiar o traballo do canto coral. Neste primeiro volume traballamos as cancións a dúas voces. Está organizado en cinco capítulos, cada un dos cales contén unha canción coas súas respectivas
  actividades. O zip de descarga inclúe documentación e partituras MuseScore.

 • Cancións galegas: unha introdución á polifonía con TIC - Volume I 2º Curso Educación Secundaria 22/02/2016

  Cancións galegas: unha introdución á polifonía con TIC - Volume I

  Recurso para apoiar o traballo do canto coral. Neste primeiro volume traballamos as cancións a dúas voces. Está organizado en cinco capítulos, cada un dos cales contén unha canción coas súas respectivas
  actividades. O zip de descarga inclúe documentación e partituras MuseScore.

 • Problemas de la vida real con capacidades (Profesorado) 5º Curso Educación Primaria 19/02/2016

  Problemas de la vida real con capacidades (Profesorado)

  Secuencia didáctica para traballar problemas da vida real con capacidades en primaria. Inclúe un apartado con orientacións para o profesorado.