Repositorio de contidos educativos

 • Reboleira (Descubrindo o Courel) 2º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Reboleira (Descubrindo o Courel)

  Unidade didáctica dentro do proxecto multimedia: “Descubrindo o Courel”. O zip de descarga inclúe un cuestionario de avaliación.

 • Parada (Descubrindo o Courel) 2º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Parada (Descubrindo o Courel)

  Unidade didáctica dentro do proxecto multimedia: “Descubrindo o Courel”. O zip de descarga inclúe un cuestionario de avaliación.

 • Moreda (Descubrindo o Courel) 2º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Moreda (Descubrindo o Courel)

  Unidade didáctica dentro do proxecto multimedia: “Descubrindo o Courel”. O zip de descarga inclúe un cuestionario de avaliación.

 • Montecido (Descubrindo o Courel) 2º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Montecido (Descubrindo o Courel)

  Unidade didáctica dentro do proxecto multimedia: “Descubrindo o Courel”. O zip de descarga inclúe un cuestionario de avaliación.

 • Lobo (Descubrindo o Courel) 2º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Lobo (Descubrindo o Courel)

  Unidade didáctica dentro do proxecto multimedia: “Descubrindo o Courel”. O zip de descarga inclúe un cuestionario de avaliación.

 • A aldea (Descubrindo o Courel) 2º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  A aldea (Descubrindo o Courel)

  Unidade didáctica dentro do proxecto multimedia: “Descubrindo o Courel”. O zip de descarga inclúe un cuestionario de avaliación.

 • Curso multimedia de francés para 1º ESO 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Curso multimedia de francés para 1º ESO

  Curso completo que engloba todos os contidos e obxectivos que se tratan en 1º de ESO. Está pensado para que o alumnado poida acadar un nivel A1 do Marco
  Común Europeo de Referencia nas diferentes competencias do francés.

 • Science and Art (francés) 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Science and Art (francés)

  Este ODE relaciona cada unidade didáctica do currículo de Ciencias Naturais de 1º da ESO cunha obra de artistas que traballan en ambos campos. A temática tratada está directamente relacionada con algún dos contidos da unidade.

 • Science and Art 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Science and Art

  Este ODE relaciona cada unidade didáctica do currículo de Ciencias Naturais de 1º da ESO cunha obra de artistas que traballan en ambos campos. A temática tratada está directamente relacionada con algún dos contidos da unidade.

 • Ciencia y arte 1º Curso Educación Secundaria 23/02/2016

  Ciencia y arte

  Este ODE relaciona cada unidade didáctica do currículo de Ciencias Naturais de 1º da ESO cunha obra de artistas que traballan en ambos campos. A temática tratada está directamente relacionada con algún dos contidos da unidade.