Repositorio de contidos educativos

 • Reading is flying 6º Curso Educación Primaria 18/02/2016

  Reading is flying

  Proxecto innovador e novidoso que ten como principal obxectivo o fomento da lectura na lingua estranxeira (Inglés) a través dun bo uso das TIC.

 • Esquematízate 1º Curso Bacharelato 15/02/2016

  Esquematízate

  Esquemas e mapas conceptuais con actividades interactivas do uso da rede, morfoloxía, sintaxe, literatura ou comentarios de texto.

 • Las religiones politeistas: La religión grecorromana 1º Curso Educación Secundaria 12/02/2016

  Las religiones politeistas: La religión grecorromana

  Obxecto dixital educativo con numerosas actividades interactivas para traballar sobre a relixión grecorromana.

 • 6 CLIL units of work 1º Curso Educación Secundaria 05/02/2016

  6 CLIL units of work

  Proxecto baseado na concepción construtivista da aprendizaxe cun dobre obxectivo: facilitar a aprendizaxe significativa e proporcionar materiais que axuden ao profesorado de inglés. Copia de seguridade para instalar no Moodle 1.9 ou 2.6 do centro.

 • A orientación deportiva 5º Curso Educación Primaria 05/02/2016

  A orientación deportiva

  Aula virtual para traballar o tema da orientación deportiva de xeito interdisciplinar no 3º ciclo de primaria. Inclúe acceso á copia de seguridade para instalar no Moodle 1.9 ou 2.6 do teu centro.

 • Matemáticas 2º ESO 2º Curso Educación Secundaria 05/02/2016

  Matemáticas 2º ESO

  Aula virtual con unidades didácticas para os bloques de números e álxebra en 2º da ESO. Inclúe copia de restauración para Moodle 1.9 e 2.6

 • Propiedades da materia, magnitudes e unidades 1º Curso Educación Secundaria 05/02/2016

  Propiedades da materia, magnitudes e unidades

  Secuencia didáctica multimedia para introducir ao alumnado no estudo da materia e das propiedades que a caracterizan. Inclúe ficheiro comprimido para restaurar o curso na plataforma Moodle 1.9 ou 2.6.

 • Unidades didácticas de Historia da Arte 1º Curso Educación Secundaria 05/02/2016

  Unidades didácticas de Historia da Arte

  10 Unidades didácticas para traballar períodos da Historia da Arte no 1º ciclo da ESO. Acceso a unha aula virtual na que podes descargar a copia de seguridade para restaurar no LMS Moodle 1.9 ou 2.6 do teu centro.

 • LinguaTura 3º Curso Educación Secundaria 04/02/2016

  LinguaTura

  Aula virtual cun proxecto pluriligüe en galego, inglés e francés sobre a tradición cultural clásica. A aula virtual inclúe zip de descarga para restaurar no Moodle 1.9 ou 2.6 do noso centro.

 • O valor das cousas 1º Curso Educación Secundaria 04/02/2016

  O valor das cousas

  Cinco contos para traballar a educación emocional e en valores. Inclúe ficheiro comprimido para restaurar o curso na aula virtual Moodle 1.9 ou 2.6.