Repositorio de contidos educativos

 • A Idade Antiga 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  A Idade Antiga

  ODE dentro do proxecto "As pegadas do tempo" no que se traballa a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.

 • A Idade Contemporánea 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  A Idade Contemporánea

  ODE dentro do proxecto "As pegadas do tempo" no que se traballa a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.

 • A Idade Media 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  A Idade Media

  ODE dentro do proxecto "As pegadas do tempo" no que se traballa a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.

 • A Idade Moderna 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  A Idade Moderna

  ODE dentro do proxecto "As pegadas do tempo" no que se traballa a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.

 • A Prehistoria en Galicia 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  A Prehistoria en Galicia

  ODE dentro do proxecto "As pegadas do tempo" no que se traballa a comprensión de
  conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos
  históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.

 • As funcións dos seres vivos 2º Curso Educación Secundaria 14/10/2015

  As funcións dos seres vivos

  Este ODE aborda contidos propios do bloque IV da LOE para 2º da ESO: "A vida en acción: as funcións vitais".

 • Falo galego 1º Curso Educación Secundaria 14/10/2015

  Falo galego

  O obxectivo de este ODE é ofrecer un apoio para o fomento da destreza oral en galego. Consta de seis unidades educativas independentes presentadas, algunas delas, en tres niveis de competencia (baixo, medio e alto).

 • Middle Ages 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  Middle Ages

  ODE dentro do proxecto "Footprints of time" no que se traballa a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.

 • Modern Age 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  Modern Age

  ODE dentro do proxecto "Footprints of time" no que se traballa a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.

 • Prehistory 5º Curso Educación Primaria 14/10/2015

  Prehistory

  ODE dentro do proxecto "Footprints of time" no que se traballa a comprensión de conceptos como o tempo histórico e a súa medida, a capacidade de ordenar temporalmente algúns feitos históricos,... mediante o estudo das grandes etapas históricas da Humanidade.