Repositorio de contidos educativos

 • Cadernos de educación ambiental: A Biodiversidade 1º Curso Educación Secundaria 03/02/2016

  Cadernos de educación ambiental: A Biodiversidade

  Materiais educativos para ESO, divulgativos e informativos para outros niveis educativos, relacionados coa biodiversidade, a súa importancia, os seus impactos, a súa cuantificación e o seu coñecemento. A conservación da biodiversidade.

 • Cadernos de educación ambiental: A atmosfera 1º Curso Educación Secundaria 03/02/2016

  Cadernos de educación ambiental: A atmosfera

  Cadernos de Educación Ambiental é un proxecto cun claro obxectivo: a concienciación do impacto que exercemos os seres humanos sobre o medio natural e as posibilidades de minimizalo. Con este segundo caderno estudaremos os impactos na atmosfera terrestre causados pola actividade humana.

 • Educación Física - 1º ESO 1º Curso Educación Secundaria 03/02/2016

  Educación Física - 1º ESO

  Aula virtual con materiais para traballar a materia de Educación Física en 1º da ESO. Inclúe copia para restaurar o curso na plataforma Moodle 1.9 ou 2.6.

 • Educación Física - 2º ESO 2º Curso Educación Secundaria 03/02/2016

  Educación Física - 2º ESO

  Aula virtual con materiais para traballar a materia de Educación Física en 2º da ESO. Inclúe copia para restaurar o curso na plataforma Moodle 1.9 ou 2.6.

 • Análisis y comprensión de textos 2º Curso Educación Secundaria 03/02/2016

  Análisis y comprensión de textos

  Aula virtual sobre a competencia comunicativa en 2º ESO a través dos textos (descritivos, narrativos, instrutivos, expositivos e argumentativos). O zip de descarga inclúe a copia de seguridade para restaurar en Moodle 1.9 ou 2.6.

 • Imos facer unha horta! 1º Curso Educación Secundaria 02/02/2016

  Imos facer unha horta!

  Curso do proxecto interdisciplinar "A horta escolar ecolóxica" para restaurar no LMS Moodle (1.9 e 2.6). Esta sección está destinada a introducir ao alumnado no proxecto e a presentar os contidos teóricos fundamentais.

 • Mans á obra! 1º Curso Educación Secundaria 02/02/2016

  Mans á obra!

  Curso do proxecto interdisciplinar "A horta escolar ecolóxica" para restaurar no LMS Moodle (1.9 e 2.6). Esta sección está destinada a orientar ao alumnado no deseño e construción da horta.

 • Mans á terra! 1º Curso Educación Secundaria 02/02/2016

  Mans á terra!

  Curso do proxecto interdisciplinar "A horta escolar ecolóxica" para restaurar no LMS Moodle (1.9 ou 2.6). Esta sección está destinada a orientar ao alumnado no deseño e construción da horta.

 • Agri-Cultura 1º Curso Educación Secundaria 02/02/2016

  Agri-Cultura

  Curso do proxecto interdisciplinar "A horta escolar ecolóxica" para restaurar no LMS Moodle. Esta sección está destinada a traballar os aspectos máis humanistas do proxecto.

 • Lendo e escribindo a golpe de clic 1º Curso Educación Primaria 02/02/2016

  Lendo e escribindo a golpe de clic

  Método de lectoescritura para a PDI.